ایران مصاحبه

چرا نباید راجع به مشکلات شخصی در جلسه مصاحبه صحبت کنیم؟

چرا نباید راجع به مشکلات شخصی در جلسه مصاحبه صحبت کنیم؟ سلام خدمت همه شما دوستان ایران مصاحبه عزیز بعضی از بچه ها خود آگاه یا نا خودآگاه در جلسه مصاحبه شروع میکنن و راجع به مسایل و مشکلات شخصی و خانوادگی شون صحبت میکنن و شاید بخوان با این کار حس ترحم مصاحبه کننده…