درست آموزش ببین، خوب استخدام شو

خریداران محصولات چه می‌گویند؟

کجا می‌خوای استخدام شی؟